30/09/2013

CHÚ Ý


Chú ý thì sẽ không căng thẳng. Chú ý vào bản chất, vào sự tiến bộ của chính mình mỗi ngày, thay vì chạy theo nhận xét, đánh giá của người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội