26/06/2013

HỢP TÁC


Hợp tác là lặng lẽ quan sát xem tình huống cần gì và rồi đóng góp. Đúng nơi đúng lúc.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội